deutsche * Bkz: y(ay).oğh.uz.uç-ça

dev erimci
 
Çankaya, 16.07.1929; Renk © Bor Sanat

dev erimci & devir imci dev er * 1. büyük devrimci insan olabilmek / olmak & olmayı sürdürmek niteliğinin iki ön koşulu; işlevini yitirmiş eski imgeleri devirmenin yanı sıra yerlerine dev erimli yeni kavramlar ıl(&)a yöntemleri de getir(ebil)mek; başarılı sonuçların ancak böyle elde edile(bile)ceğini kavrayabilmek; yaşamda izlenmesi gereken en doğru yolu seçmenin bilincine varmak; “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir The most genuine guide in life is science). –Mustafa Kemal Atatürk”; “Hiç kuşkusuz, 20. yüzyılın en büyük insanı Atatürk’tür. Gün geçtikçe bu büyüklük, çok daha iyi anlaşılmaktadır. 20. yüzyılın başında Batı emperyalizminin azgın saldırganlığına karşı yer yüzünün ilk kurtuluş savaşını veren ve umulmadık bir başarı kazanan Kemalizm, 21. yüzyılda da, ABD ile AB emperyalizminin, onların yerli, yabancı işbirlikçilerinin, çağ dışı şeriatçıların ve bölücü vatan hainlerinin karabasanı olmaya, ülkemize ve sömürülen dünya uluslarına bağımsızlık ve çağdaşlık ışığını saçmaya devam etmektedir —Suat Karaman, Cumhuriyet, 20.08.2007, s.17”; “21. yüzyıla geçen tek dünya lideri Atatürk’tür —Il Messaggero (İtalyan Gazetesi)”; 2. id.eb.er+en (evren) çarkını döndüren deverancı (reincarnating) dev ebe eren+(ler > titans) > eur. revolution+ist; “Batmış bir İmparatorluğun külleri içinden k(ö/ü)l : tigin  (Kültigin > Phoenix / Prometheus) gibi doğrulup gelen Gazi Mustafa Kemal, hem devir imci, hem de dev erimci : oğh.uz.er : at.am (o oğuz er gazi, güzel, ulu akıllı adam) bir kişiydi –DT ”; “Her devrim gericilikle hesaplaşmadır. ... Diğer devrimler gibi, Kemalist devrim de, bu yasayı doğrulamıştır –Perinçek, Dr. Doğu, Bozkurt Efsaneleri ve Gerçek, Kaynak Yay., 5. basım, İstanbul 2003, s.112”; “Asıl Devrimci Mustafa Kemal Atatürk’tür. Ben bir devrim yaptım ama onun yaptıklarını asla başaramazdım. Sakın kendinize başka esin kaynağı aramayın (Fidel Castro, bu sözü 1997’de İstanbul’daki Habitat toplantısında etrafını çeviren sosyalist gençlere söylüyor) –Örs, Yaman ve Burcu Baytemir; Atatürk, Felsefe ve Yaşam, Efil Yayınevi, 2010”;“Mustafa Kemal yeryüzüne vazifesini bilerek ve tam vazifesinin ortasına inen, vazifesinin ortasına enkarne olabilen, ayrıca kendisiyle beraber, vazifenin tam manasıyla yerine getirilebilmesi için, lüzumlu ve şart olan araç ve gereçleri, her türlü yardımı da kendisi etrafında, kendi mantal gücü vasıtasıyla temin edebilen, çok ender enkarne olan varlıklardan biridir −Ergün Arıkdal, 'Anadolu Misyonu' Kitabı, Enstitü Yayınları, İstanbul, 21.05.2013”; Bkz: debret; [ Bir belge ]; [ Mustafa Kemal Uyardı ]; [ Güneş Dil Teorisi ]; [ Özün Işığını Arayan Er ]; [ Mavi Tenli Gök Tengriler ]

dev erler * Bkz: id.eb.er+en

dil.can * Bkz: öt.il : gin / öt.il.gen

doğan türker
doğan kim
Antalya,1992 (Click on the photo for the poem "doğan kim")

doğan türker * 1939 Çorlu (Tekirdağ) doğumlu. İstanbul’da Robert College & Devlet Güzel Sanatlar okh-khu.id+am : (ol.oğh-ğhu.ng).iç-çi (oku adam ol’luğunun damı / kut malak oluğunun içi > Akademisi)’nde okudu; y(ay).okh : ış.oğh : iç : am : im+er’lik (Yüksek İç Mimarlık) bölümünden al.(im : mi).la : öt.er.oğh-ğhu : ng.(y(ay).uz+an ~ (almi : möter > alma mater) konusunda ilim-imlâ öterek oku-yaz : kon-uç’um işinde terakki edip, al.(ma : am).la) im : mi : oğh.uz.(am)+an’ı (âlimi / uzmanı & meğuzanı ~ mezunu) oldu; 1961 yılında Gecebarı adlı yırlar bitiki yayınlandı; yirmi yıl, yurt içinde tasarım, yapım ve tanıtım alanlarında çalıştı; 1982-1989 yılları arasında  uluslararası bir şirketin yurt dışındaki pazarlama müdürlüğünü & yönetim kurulu üyeliğini yaptı. 1989’da emekli olup Antalya’ya yerleşti; okh+uz : am+an (uzam / uzaman oku o kuz zaman)’dan beri Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış – Varoluş Düşünbilimi / Sky*rooT United : The Universal Theo (geno-philo) sophy adını verdiği konu ile oğh.or : iş.ap (uğurlu işe kalkışıp, karışıp, görüşüp, güreşip, uğraşıp) durmaktadır. 1993 yılında, biri ing.(ök.y(ay)).er.iş.iç-çe olan üç yayınlanmamış araştırma yazısı Millî Kütüphane’ye alındı. 1997 yılından beri Ankara’ da yaşamaktadır.

duvar * iduk (kutsal) davar varlığını koruyan iki dik ok’lu duvar kavramındaki olağan üstü özdeşliğin kökeni için  Bkz: id.okh-khu : ob.ar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6