Eski Osmanlı Türk hat sanatı ile gagasında kutsal / saklı ğhuber taşıyan bir ğhubercin biçiminde düzenlenmiş,
19. yüzyıla ait bir Türk cam-altı boyama yapıtı.

19th century Turkish under-glass painting with calligraphy in old Ottoman Turkish script, composed in the form of a pidgeon carrying a sacred / secret message in its beak.

From “Enchanting glass
sous-verre paintings by Eyüp Çoşkun, Skylife (Turkish Airlines inflight magazine), June 2001, p.72.”
  

 

 

(oğh)-ğhu.(e)b(e).er+gin

    

“ğhu-ğhu” diye ötüp, gök okumayı bilen, kon.(ver-ses).uç’up, konuşan & eve ermeyi belleyip haber veren, evcil ergin can > ğhubercin ~ güvercin / haberci(n) oğh.uş ~ guş; gr. peristeri, peristeri; fr. colombe / pigeonne; eng. dove / pidgeon; it. piccione; rus. gólup; ger. taube; ar. hamama.

u Özüm öz Evrensel Ana Dil’imizden gelen “ğhu.ber ~ haber” sözcüğü, bu denli belirgin ış.am.an : öt.ük yapısına karşın, ne y(ay) : sz : okh ki, Türkçe sözlüklerde bile “arabça bir isim” olarak tanıtılmaktadır.

 

  

  

[ Bilmece & Bulmaca ]

           ebe : er.gin

           oğh.uç : öt.ür.ük.iç-çe

           what news