Belçika’nın ilk kenti tunc : er+en (Tong-eren)’i kuran eb.er+on : (oğh).uz > Eburones ~ Bronz+eren(ler)’in Hanı kök : yürek > Ambiorix (İÖ ± 1. yy).

© Gallo-Römisches Museum, Tongeren (B), Foto: G. Schalenbourg.iduğuvar ~ dover
 
 

Adını Türkçeden alan kent
    

«TONGEREN»

Belçika’da Miladdan önceki ilk yerleşim yerinin ve bugün en eski kentinin adının Öz Türkçede olduğu ileri sürüldü.

Antalya’da yaşayan araştırmacı - yazar Doğan Türker (54), Türk Dili’nin kökenleri konusundaki çalışmaları sırasında ortaya çıkardığı bir bulguyu; Belçika’daki en eski kent olan Tongeren’in adının öz Türkçe bir tamlamadan geldiğini; dil, tarih, coğrafya ve çağdaş kimya-bilimi’ni yakından ilgilendiren ayrıntılarıyla açıklayacağı bildirildi.

Türker, Tongeren kentinin Türkçe olduğuna ilişkin bulgusunu 13 Aralık Pazartesi günü Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacak. 

“antalya —Günlük Tarafsız Siyasi Gazete” 12 Aralık 1993 Pazar


Avrupa’da Türkçe yer adları

ARAŞTIRMACI DOĞAN TÜRKER TÜRKÇE KÖKENLİ YER ADLARININ
YUNAN VE ROMA ADLARI OLARAK SUNULDUĞUNU İDDİA ETTİ.

Araştırmacı Doğan Türker, Avrupa’daki birçok yer adının Türkçe kökenli olduğunu, ancak bunların batılı yazarların kitaplarında Yunan ya da Roma adları olarak yer aldıklarını söyledi.

Doğan Türker, Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlediği Basın Toplantısında, Karadeniz’in kuzeyinden geçerek Avrupa içlerine yayılan Orta Asyalı kabilelerin önemli bir bölümünün, Avrupa’nın değişik kesimlerine yerleştiklerini kaydederek, bu kabilelerin kurdukları köy ve kasabaların adlarının da Türkçe kökenli olduğunu bildirdi.

Orta Asyalı kabilelerin Avrupa’ya at, araba ve demir işleme tekniklerini de götürdüklerini (*) anlatan Türker, Belçika’daki “Tongeren” adlı kasabayı örnek gösterdi. Bu kasabanın adının Türkçe kökenli olduğunu ifade eden Türker, “Tong” sözcüğünün Tunç anlamına geldiğini, “Er” sözcüğünün Türkçede kişi veya insan anlamında kullanıldığını, “en” ekinin ise sözcüğü çoğul yaptığını söyledi. Türker, bunun sonucu olarak, “Tongeren”in, “Tuncerler” ya da “Tunç İnsanları” anlamında olduğunu kaydetti.

Türker, dilbilimsel inceleme yapıldığında Avrupa’daki birçok yer adının Türkçe kökenli olduklarının anlaşılacağını sözlerine ekledi. 

“antalya —Günlük Tarafsız Siyasi Gazete” 15 Aralık 1993 Çarşamba


u België ~ Belgique & Tongeren için Bkz: is.okh.at ~ iskit; arkabilig (archaeologic) buluntular, Tongeren kentinin İÖ. 1. yy.dan beri aralıksız olarak yerleşilmiş, döküm ocaklarıyla ve Roma egemenliğine girdikten sonraki çağlarda da Roma ordusu için üretilen kılıç, kalkan, zırh, miğfer gibi nitelikli tunç araç ve gereçlerle ünlenmiş bir yer olduğunu açıklamaktadır –DT.

Leibniz & Kelt-İskit Varsayımı; Gotlar & Keltler; Turanians;
Hint-Avrupacılık İdeolojisinin Çöküşü


(*)“11. yüzyıldaki Selçuklu fetihleri ​​sonrası Türk yaşam biçimlerinin oldukça çarpıcı yükselişinden bile daha önceleri Orta Asya etkileri Kuzey Afrika ve İspanya dışındaki tüm bölgelerde baskın duruma gelebilmiş olmalıydı. Ancak bu Orta Asya biçemleri bozkırların sözüm ona geri kalmış göçebe kültürünü yansıtmıyordu. Tersine, hem Orta Asyanın dağlıklarındaki yerleşik topluluklardan hem de konar göçer metal işçilerinden kaynaklanan ileri metalürjik tekniklerin bir birleşimini, ayrıca bu bölgelerde geliştirilmiş öncü taktik kavramları da yansıtmaktaydı.”  “Central Asian influences may even have come to dominate in all regions except North Africa and Spain before the more dramatic rise of Turkish fashions following the Saljuq conquests in the 11th century. But Central Asian styles did not reflect the supposedly backward nomadic culture of the steppes. Rather they reflected a combination of advanced metallurgical techniques stemming both from the settled communities in the Central Asian highlands and from the nomadic metal workers, plus the advanced tactical concepts developed in these regions.”

–Nicolle, David; The Armies of Islam: 7th-11th Centuries, Osprey Ltd, London, 1982, p. 8.