&

y(ay).ıla+(a)n > &; 1. Türkçe’deki ses uyumu kuralınca esnek biçimlere giren (y)ıla / +ı(y)la / (y)ile / +i(y)le bağlaçının özgün dizilimi niteliği, edimi ya da konumu ortak iki özne ya da nesnenin birlikteliğini belirtir: akıllı (y)ılan uslu; Ali (y)ile Veli; 2. İngiliz dilinde ve anlamını taşıyan and sözcüğü için kullanılan im tasarımı; {oğh.uz}. am.ap.{y(ay)}.er / or : {is.okh}.iç.nda > eng. ampersand; the character or sign (&) representing the word and. [Alteration of and per se and, & (the sign) by itself (is the word) and] (AHD); bu ilginç im her ne kadar İngilizce’den öbür dillere (bu arada bizimkine) geçti sanılsa da, aslında Gök*köG : or.okh-khu.ng (orkhun ~ runikh ~ khor’an) yazısındaki y(ay), ı, l imlerine çoğul eki olan +an im-mi’nin ek+ilen mesi+yilen oluşturulmuş, kökeni kazılı / yazılı tarihlerin öncesine uzanan; ayrıca evren doğum (kozmo-genesis) alanında yılan simgesiyle anlatılan “evrensel dönüşüm & yenilenme” ilkesini yansıtan, çok kilitli kuluç & içrek (occult & esoteric)

 nitelikli bir damgadır; iç.nda > eng. in / inside; fr.@ dans; ger. immer; 3. y(ay).ıla+(a)n * {tolun} ay(ın)  yayı yıla yayılan yıl+an ~ çoğ. yıllar; günümüz ış.ot.or : y(ay).ış.oğh-ğhu : ış.oğh : eb.il.nçi (astrofizik bilimi)ne göre uzam / uzam+an birlikteliği içinde genleşen evren; bow (female) moon with spreading snake, the symbol for expanding universe in space / time unity; the sign (&) shown above simply meant it was only at.am (&) am.ebe ~ adam(ah &=uv ha)vvah > Adam (&=and) Eve”, with no snake whatsoever between them, (as depicted on the ancient etching at right and has for long been misunderstood & mistold in religious texts), but some bio-engine+er(r)+ed separation & physiologically attuned differences by hormonal manipulation; after which the basic exclamation “ah-ha!” is vocalized; Bkz: am.(la : al).ma; alm; okay; am.ap.{y(ay)}.er / or : iç.nda;

Mascetti, M. D.; İçimizdeki Tanrıca, Doğan Kitapçılık, İst. 2000, s.143 


“... Cennet Bahçesindeki ‘yılanlar’, görünüşe göre, Barnard Yıldızı’nın ya da Ophiucus (Yılancı) takım-yıldızındaki 70-Opiuchi’nin çevresinde dolanan gezegenlerden {gelmiş} varlıklardı” “... the ‘serpents’ in the Garden of Eden ostensibly were beings from planets of Barnard’s Star or 70-Ophiuchi in the constellation Ophiuchus. –Collyns, Robin, Laser Beams from Star Cities?, Sphere Books Ltd., London 1977, s. 29”;

“And from these two (angels Hârût and Mârût) people learn that by which they cause division between man and wife –T.G. Koran, The Cow 2:102”;

“Human beings did not appear here in two sexes first. The first were of no sex, then they altered into hermaphrodite, and lastly separated into male & female –Judge, William Q.; The Ocean of Theosophy, The Theosophy Co., USA 1987, p. 28  

 

 

 

 

 

 

 

 

1