EVRENSEL
YARATILIŞ - VAROLUŞ DÜŞÜNBİLİMİ

Bulgu & Yazım : DOĞAN TÜRKER

ÖN SÖZ

Bu yapıt, çağlar boyunca çok yaygın olarak ele alınmış; yazarına, yerine, zamanına göre değişik yaklaşımlarla hemen her türlü görüş açısından işlenmiş olan ortak bir konuya, insanın var oluş kökeni ile başlangıçtaki dil, din, inanç ve kültür birliği konusuna yeniden bakmaktadır. Bundan başka da hiçbir noktada daha önce yazılmış, yitmiş ya da kalmış, kitaplıklar dolusu sayısız yapıtlardan herhangi birine benzerliğinden kolay kolay söz edebileceğimi sanmıyorum...

Konusunda daha önce denenmemiş bir yöntemle yaptığım araştırmanın örneği bulunmayan bir ürünü olduğu için, alışılmış hiçbir sınıflandırmaya da uymayacaktır, doğallıkla... Konusunun içerdiği kişilikler ve olaylar bakımından bir ödkuğ incelemesi diye nitelenebilir, amma öğelere yaklaşımım söylence ve dinsel inanç verilerinin yansız yorumlanmasıyla gerçekleşmiştir. Bunu yaparken, değerlendirdiğim ilişkileri yansıtan alıntıları, başvuru kaynaklarını bulabildiğimce sergiledim. Sözü edilen ilgi alanlarında pek çok uzmanı ürpertecek imgeleme ve kurgulamalardan, dahası yeri geldiğinde bilim kurguya bile başvurmaktan kaçınmadım; aşınmış, alışılmış yargılara kapılmaktan kaçındım...

Temelde beni bu çalışmaya iten en önemli etken, ana dilimiz Türkçe’ye gençlik yıllarımdan beri duyduğum yoğun tutku ile, bugüne dek yazılıp çizilenlerin dışında, kökeninin ne olabileceğine ilişkin doymak bilmez ussal sorgulamalarımdı. Tanığı olduğum dil, düşünce ve kültür kalıtlarının içkin anlamını, özünü kavrayabilme kaygım ile bir ömür boyu bunları eş güdümlü bir açıklığa kavuşturma uğraşım, sonunda koşutsuz bir düşünbilim savözüne ulaştı.

Gök*köG Bitşik adı, bu özgün içeriği tanımlama amacı ile esinlenmiştir. Okumanıza sunduğum parçalar, asıl yapıtın ufak bir dökümüdür. İlk kez girişilen her işte olacağı üzere bunda da kusurlarım, eksik gediklerim kuşkusuz vardır. Ussal eleştiriye, etkin uyarılara ise herkesten çok açık ve hoş görülüyüm, çünkü bilirim: “yazmas atım yagmur, yañılmas bilge yañku”

Büyük Türk bilgesi Kaşgârlı Mahmut’un bin yıl önce söylediği bu deyişi anarak Bitşik* ile aranızdan çekiliyorum.

 

Doğan Türker

Antalya, 1991

 

 EVRENSEL
YARATILIŞ - VAROLUŞ DÜŞÜNBİLİMİ

Bulgu & Yazım : DOĞAN TÜRKER

İÇİNDEKİLER

*  ÖN SÖZ 1

**  GİRİŞ 3

BİR EVREN 7

Bugün ● Dün ● Yine Bugün ● Önceki Gün ● Yine Dün ● Yarınki Dün ● Hem Dün, Hem Bugün

İKİ MADDE / TİN 11

Gizemli Bileşim ● Öyle mi, Böyle mi? ● Yaratılış An’ı = Şimdi ● Beyin’deki Görüntü ● Çok Kocamış Düşünceler ● Kutsal Söz

ÜÇ İNSAN 15

Göksel Yumurtalar ● Kök Kişi : Erlik ● İlk Er : Er-Sogotok ● Çevir Kuz’u, Yanmasın! ● Ay-Atam ● Yaşamın Kaynağı Kil mi? ● Ağaç, Yay, Ok

DÖRT YER YÜZÜ 21

Amay (Ana) ● Ziusudra (Ogyges) Tufanı ● Kıyam Sonrası Ağaçlar ● Can Kurtaran Uğuçlar ● Kök Dili

BEŞ GÖK ATA 27

Gök Bakır ● Kök Türk : Oğuz Kanı ● Ok.(uz : ay).uğu’lu Ata ● Kurt Ata ● Teke Tanrı ● Adlar Arasında Bağlantı ● Kutsal Boğa : B ĞH A T R KH N

ALTI ÖG TÖRE 33

Törelerin Evrimi ● Ortaklık Bozulur ● Evrensel Can Dini ● oB.ayağı Memet aBa.yağı Börki ● Papucu Ters Giydirmek ● Oğuz Töresi Ne Oldu? ● Hu dost!

YEDİ  SON SÖZ
(ÖZÜ SONSUZ)
41

***  KAYNAKLAR / NOTLAR 43

****  YÖNTEM ÜSTÜNE 55

*****  SÖZLÜK & DİZİN 60

 


   

Gök*köG Bitşik : Evrensel Yaratılış -Varoluş Düşünbilimi
© 1991 Doğan Türker

Birinci sürüm 1991:
Antalya 1. Noterliği, 11.02.1991 - 11150;
Türk Tarih Kurumu, 4.04.1991 - 944/474;
Tübitak, 8.04.1991 - 4757;
T.C. Kültür Bakanlığı, Kül. Fa. Şb., 9.09.1991 - 6814;
T.C. Kültür Bakanlığı, 26.10.1992 - B.16.0.YDB.04/ 929/ 3.2.314;
Türk Dil Kurumu, 20.08.1993 -1537;
Milli Kütüphane, Aks. No. 1993 / 4.4030;

English Title:
Sky*rooT United : The Universal
Theo(geno-philo)sophy of Creation & Existence

© 1991 Doğan Türker

 

BAŞYAZILAR / EDITORIALS                     ANA YÜZ / HOME PAGE