am.(la : al).ma <ya da> al.(ma : am).la

 

Bir Dil Ağacı Daha mı?

y(ay).er.okh

y(ay).er.am

ENGLISH

 

 

al(ma : am)la damgalarından
(türkçe & macarca) > almıla / alma ~ elma; Gök Tengri’nin erk+ok türlerine “yasak yemiş (forbidden fruit)” diye biline gelen en önemi öğütü; sözcük biçimi latincede “alma, besleyen” + “mater, ana” anlamında alma mater olarak bozulmadan yer almıştır; öbür türevler, gr. mi’lon ~ eng. melon; it. mela; ger. apfel ~ eng. apple; fr. pomme; ar. 1. tufakha, 2. alm (elif-lâm-mim).
 


Bon_a+p(omme)+pétit!
S(h)mall is better!