0

Osmanlı’daki 12 burçtan Yay (Kavs);
Prof. Dr. Metin And,
“Geleceğin Gökyüzündeki Habercileri”

Skylife (THY Aylık Dergisi), Aralık 2001, s. 24.

A miniature from the Topkapı Palace Museum Library illustrating Sagittarius;
“Destiny Written in the Heavens”
by Prof. Dr. Metin And,
Skylife (THY inflight magazine), Dec. 2001, p. 24.

 

 

 

“Yakutlar {Sakha’lar –DT}, ilk insanın gökten inen bir yaratıktan yaratıldığını, bu yaratığın ise yarı at, yarı insan şeklinde olduğunu söylüyorlar.”

Şener, Cemal; Şamanizm, AD, İst. 1997, s. 53

 

y(ay).okh : ış.oğh.lu

at sürerken

Uygarlık Bir Grek Mucizesi mi?