İlk Yazı

Okuma kumu

Orkhun & Runikh & Khor’an

r / l dönüşümü

·      Yandaki öbeklendirme tarafımdan geliştirilmiş olan özgün bir düzenlemedir. Ortadaki bölümde görülen ĞH ve KH-KH imleri, anlam yapısal ve görsel deneyimlerim sonucu, benim yamayarak  kullandığım biçimlerdir. Bu nedenle, yay im-mi yarım ay ~ y(ay) demek olduğu gibi, tam biçimiyle  tolun ay anlamına gelmesi gereken, bizde   Y / C, batı abecelerinde Φ (phi / fi) im-mi’nin & ortadaki ĞH im-minin başka yerde bir örneği yoktur. ĞH im-mi, oğh.(uz.am.) : eb-be.(y(ay) : (er).öğh > gög ebe er yay yeri > ğhu.eb-be.öğh (göbeg) im-midir. Gene ortada görülen   KH-KH im-mi okh-khu > ok sesi / soluğu > oku !...; (ar) khra'a kavramı için kullanılması gerekli varsayılmış olan biçimdir.   

·      Üst sırada solda 4 kalın ünlü (back vowels), sağda 4 ince ünlü (front vowels) için kullanılan üçer damga görülüyor. Kalın O ve U gibi, ince ö ve ü ünleri de ortaklaşa bir im’le gösterilir.

·      Soldaki direk (sütun) A, O / U, I gibi kalın ünlülerde kullanılan ünsüz imleri, sağdaki direk
e, ö / ü, i gibi ince ünlülerde kullanılan ünsüz imlerin biçimlerini göstermektedir. Çoğunlukla, yazı başında ya da ilk ğhu:iç-çe (hece)’lerde ünlü imler yazılmadığı için bu
yazım dizgesi (sistemi) çok yararlıdır. Örnek: Kalın T immi, AT, OT ya da UT, IT olarak; ince t immi ise et, öt / üt, it olarak okunur. Kalın ya da ince ünlü imlerin dikey izdüşümünde ünsüz imlerin değişebilir olan (variable) biçimleri gösterilmiştir.

·      Alt sırada, dilimizin söz diziminde sık kullanılan 5 özgün hece immi yer almaktadır.  u