p
Anakara yurtları İspanyollar tarafından talan edilmeden çağlar önce Orta am.er.okh : can (amerikan) Mayaların oyununu görmek için yukarıda ob yazılı sarı topa t(op)ıklayınız.

ENGLISH

 

   

tepük : Kurşun eritilerek iğ ağırşağı şeklinde dökülür, üzerine keçi kılı veya başka bir şey sarılır, çocuklar bunu teperek oynarlar. “Kaşgârlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk (1072), I, 386-6; TDK, Ankara 1999”.

İngilizlerin (at).ob.al : (oyn).am. oğh > b.all @ g.ame (ayak topu oyununun) ilk bulucusu oldukları düzmece bir savdır. Bu yanlışlık sz.at : ob-bu+id > s.t.op-p+ed (topu (at(ma)sız) edilip, durdurulmalıdır.  
Bkz:
at.ob @ ob.al; am.okh.