Click for the Sky*rooT Asia

NASA tarafından yayınlanan bu yer yüzü fotoğrafında tepeleri her zaman karlı olan Himalaya kütlesi (Tengri ~ Tanrı / Tien-şan, Pamir, Karanlık ve Transhimalaya dağları) ile Altay, Büyük Altaylar, Hangay, Sayan, Baykal, Yablonay, Stanovoy, Cugcur, Verhoyan ve Çerski dağlarından oluşan Altay kütlesi görülmektedir.

 

 

  

Yandaki Gök*köG Asya : okh-khu.{y(ay). er} : or.at.is-si (kharta, atlas, {yer yüzü ortası} okuma-yazma öğreti yaratısı) üz(y)erine tıklayınız.