ENTER ARTICLE  

Kurgu resim:
Doğan Türker (1993)

Burada görülen tr. zamazingo > eng. gizmo’lar, oğh : uz.am-uz.am+an.ng : ing.ök : okh-khu : ğhu’ları, ya da günümüzdeki kon-uçumla uzay - uzaman(+lar)’ın akılsız - cansız / uzamaz - kısalmaz am : ma çalışması akıl - sır almaz say - sam+an yolu ingeki / incik’i, ya da (mavi =) gökten (u)z.y(ay) : (u)z.am+an yoluyla oğh+ök : ob.oğh.or : y(ay). ur.ot.uz.ng’dan id+am-er : id.oğh : keçe-kün.üng’e, yani Gök Bakır / Bakar Yıldızı’ndan Demirdağ gece-gününe (gezegenine) indirilmiş garip okuma-yazma y(ay).oğh : er / el : at’ları, yani yay geren al / el : il+e+t / at (gerate)’ları, aslında oğh.uz : kh+an.(am)’ın ışın özüyle birlikte getirdiği üç.im’li bilgi / bulgu / bilinç (teslis/ three tiered entity / trinit(r)y; üç gen; can / cin / cemre; amer, la mere du maire etc..; muse / ilham) yapımlarıdır.

Zamazingo