Yazmas atım Yağmur

Yañılmas bilge Yañku

 

 

The archer that never misses is Rain
The sage that never mistakes is Echo

ENGLISH 

 

11. yüzyılda yaşamış olan büyük Türk dilbilimcisi Kaşgarlı Mahmut, Acunsal Erk ış.oğh(an)’dan beynine gelen çınlamayla bu deyişi (*) kaleme alıp, kağıda döktü.

Bir binyıl kadar sonra, Doğan Türker bu alıntıyı, National Geographic’ten kırpılmış ve çiziktirilmiş bir fotograf eşliğinde eski or.okh-khu.ng (Orhun) yazısı ile yeniden tasarladı.

İşi bittiğinde, bu yazının sarkan fırtına bulutları, şimşek çakımları, yağmur damlaları ve onların ’ (yang-khuları) ile yol alan ses dalgalarını betimlediğini imge’ledi.

(*) Kaşgârlı Mahmut, Divanü Lûgat-it-Türk (1072), III, 379-21; TDK, Ankara 1999.