ENGLISH

 

Buda demiştir ki...

“Sadece söylenmiş olduğu için söylenen bir şeye; ya da eski çağlardan beri hep böyle aktarıldığı için geleneklere; ya da benzeri söylentilere; ya da bilge kişiler yazdığı için bilgelerin yazılarına; ya da Tanrı tarafından tinsel esinlenme yoluyla içimize doğduğunu sandığımız kuruntulara; ya da yapmış olabileceğimiz gelişigüzel bir varsayımdan çıkarılan sonuçlara; ne örneksemeli bir zorunluluk gibi göründüğü için; ne de salt öğretmenlerimizin ya da ustalarımızın yetkisine dayanıyor diye, inanmamalıyız.

Ancak, bu yazı, öğreti ya da deyişlere, kendi usumuz ve bilincimiz tarafından sınanıp doğrulandıkları zaman inanmalıyız.

Bu yüzden, salt duymuş olduğun için inanmamayı, amma bilincin sonucu inandığında, o zaman uygun bir biçimde ve tüm olanaklarınla eyleme geçmeyi öğrettim sana”.

 

Çeviren: Doğan Türker

  Bir Belge