AMGEN : Y(AM.ER.OK)Y 
The International Jewish Convention 
adopted this archaic symbol & named it 
Magen David (the Shield of David) 
in the 17th century.
CLICK FOR MORE SYMBOLS & PHOTOS Doğan Türker (1997)
Click for his CV

DAVUD’UN KALKANI  DİĞ’L O...

 

İlk çağlardaki özgün kimliği geçen yüz yıl içinde elinden alınmış ve –biz bu yanılsatıcı yozlaştırmanın yalın koşullarını bilip onun doğal yapısını onarmaya kalkışana dek– doğal değerine hiç mi hiç yakışmayan bazı aşiret efsanelerine bağlanmış olan gerçekten Evrensel bir simge. Ezber bozan bu yazımı okumak için, Türkiye’de Antalya’da bulunan eski bir evin pencere kafesi üstünde çevrelenmiş görülen ahşap yıldız oymasını tıklayınız.

Fotograf : Doğan Türker, 1996.

 

“Antik dünyanın insanları tarafından kullanıla gelen ve onların bu birbirinden ayrılmaz lokas ve talas’ları tanımlamak için yararlandıkları en ilginç simgelerden biri Hindustan’da Vishnu’nun İşareti diye bilinen şeydi. Buna Avrupalı mistikler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı Süleyman’ın Mührü denilmiştir. Bu simge Asyatik-Avrupa dünyasının en yaygın, tanıdık ve gözde simgelerinden biridir”.

Purucker, G. de; Fundamentals of the Esoteric Philosophy, Theosophical University Press, Ca. 1979, p. 480.

    
ENGLISH