Yeni Yıl

 

Merhaba,

Yeni yıl için dileğim “İnsanlığın, Dünya’yı kurtarma misyonuna uyanmasıdır.”

Dünya Olimpiyat Şenliklerinin açılış gününde, TV alıcısına sahip, dünyadaki hemen hemen her erişkin kişi, nasıl ki bu müthiş sunumu izliyor ve aynı amaç için, yılda bir kez de olsa aynı yöne başını çeviriyorsa, daha nice olimpiyatların gerçekleşebilmesi için Kurtuluş Olimpiyatları düzenlemeye gerek var, öyle değil mi? Analar çocuklarını yaşasınlar, nesiller sürsün diye doğurur, ama çocuklar can çekişen bir dünyaya doğuyorlar.. Bu acı bir gerçek ama, gerçek acı da olsa dönüşmek için bilinmek ister. 2009 yılı için dilek ve temennilerimizin gerçekçi olacağını umuyorum.

İlginç yaşam biçimleriyle kendilerinden bir hayli söz ettirmiş, yaklaşık 20-25 yıl öncesi İngiltere’de, karavanlarda yaşayan bir hippi topluluğu vardı. (Findhorn Topluluğu ). Yaşam felsefelerini Doğa, Yaşam, Ruhsal Misyon üçlemesi üzerine kurmuşlardı. Gereksinimlerini yaratıcı zekanın çekim gücü’nü işleterek temin ediyorlardı. Çekim Yasasının günümüzde göz önündeki ilk örneklerini onlar sergilediler; bir gereksinme durumunda, ısrarlı meditasyonlarla önce, söz konusu gereksinimin ruhsal kaynaklı olup olmadığını inceliyor; eğer değilse vazgeçiyorlardı. Aç gözlülüğü kışkırtarak gezegenin kaynaklarını tüketip bitiren etik içerikten yoksun “İstediğin herşeye sahip olabilirsin, bu güç sende var” sloganı yerine, varoluşun öz değerlerini öne çıkaran içtenlikli sloganlarla dikkat çekiyorlardı.

İklim değişiklikleri ve “küresel ekonomik kriz”, paraya dayanan güç ve uygarlık anlayışının bir diğerine üstünlük kurmak isteğiyle yarattığı pazar ekonomisinin uyuşturucu gibi insanlara bulaştırdığı tüketim alışkanlığının sonucudur. Kriz’le başa çıkabilmek için konunun uzmanlarınca önerilen kurtarıcı formülün kelebek etkisinin iklim değişikliklerinin yıkıcı sonuçlarını da dönüştürebileceği umulabilir: Ürettiğin kadar tüket, kaynaklarını tutumluca harca; salt zorunlu gereksinmelerini karşıla.

Biraz kehanet gibi olsa da 2009 yılında bu maddesel formülün bir adım ötesinde “ruhsal misyonunun gerektirdiklerini iste”önerisinde bulunacak gizli bir istencin soluğunu duyacağımızı düşünüyorum.

Üstad’ın dediği gibi “Yeni Yıl’da daha neler!”; “What else in the New Year!” ...

 

Hülya Akdoğan

Ankara, 16.12.2008