Alem Annesi 7

   

Kadın III

Kadın yaratıcısıdır evrenin, evren de onun biçimi;

dünyanın pınarıdır kadın, bedenin gerçek biçimi.

Hangi biçime girerse girsin; ister erkek, ister kadın,

yüce bir biçimdir o; kadındadır hepsinin biçimi.

  

Ne varsa dünyada yaşayan ve devinen,

yoktur kadından daha değerli bir mücevher

ve daha yüce bir durum kadınınkinden.

Bulunmaz kadının kaderine denk bir kader,

olmamıştır ve olmıyacaktır da.

Yoktur kadınla karşılaştırılabilecek bir krallık.

ve bir zenginlik;

Kadın kadar kutsal hiçbir yer yoktur,

olmamıştır ve olmıyacaktır.

    

Yoktur kadın gibi bir dua;

ve kadınla boy ölçüşebilecek bir yoga.

Yoktur kadına örnek olabilecek

hiçbir mistik ilke ve hiçbir çilekeşlik;

olmamıştır ve olmıyacaktır.

Yoktur kadından daha değerli bir zenginlik,

olmamıştır ve olmıyacaktır.

  

                                Saktisangama Tantra

 

Ankara, 08.12.2008