Alem Annesi 3

 

Özde saf bir ilke (Dişil / Hayat İlke) olan Alem Annesi, Mutlak’ın (Varlık İlke) Kendi Kendisi’nin aşkın farkındalığı sonucu gerçekleşen güç patlaması içinden fışkırmış ilk Dişi Işın’dır (*) ve aşkın şuğurun ülküsüne içrektir

“Yüce Ülkü”nün esası Varlık İlke’nin hayattar kılınmasıdır: Hayat Olsun!.. Dişi Işın yüce ülkünün itilimiyle yaratma işine girişir ve ilkesel gerçek, kainatın yaratılmasıyla birlikte önce vücut, sonra hayat bulur.(**) Bu, Yaratılış Süreci’nin ilk adımı ve hayatın da başlangıcıdır

Varoluş, diri hayat aşamasıdır. Diri Hayat, insan ruhuna kotlanmış aşkın ideaların; yaşamın fikri, fiziki, duygusal tüm dinamiklerinde açılımıdır. İnsan özünde, “fikri bir cevher” olduğunun farkına varır ve yaşam koşusuyla birlikte içindeki cevheri bilinçli olarak inşaa eder. Var olmak, varlık olmak; özgür iradenin 'olduğu gibi' açığa çıkmasıyla mümkün olabilecek açık ve gizli pek çok bariyerin aşılmasını zorunlu kılan zorlu bir sürecin sonucudur. Özgürlük ve bağımsızlık birey olmanın ve diri hayatın belkemiği olduğu gibi, korunması ve sürdürülmesi de bir varoluş sorumluluğu olarak karşımıza çıkar..

Üçüncü adım, varoluşun doruk noktasına “çıkış” (Ultimate Reality - Verite); bilincin ve zamanın ötesine geçiştir. Üçüncü adımı deneyimleyen bilinç hali, yaşayan-deneyimleyen  insan için tarif edilmektedir elbette ancak, bilincin ve zamanın ötesine geçmiş böylesi bir hal için artık yaşam ve ölümü kavrayış biçimi de değişir. Bilinç, henüz bedenli yaşamın içindeyken, ego eşiğinin tüm bağlarından soyunmuş, yerin çekim gücünden neredeyse kurtulmuşcasına, daha üstün bir boyutun yasalarını da deneyimlemeye başlamıştır. Çıkış, yerin çekim alanından kurtuluş sayılabilirse de, ayaklar yere değerken kozmik bilinçi yeryüzüne köklemektir! Başı göğe erdirmek, göğü yere indirmek!

 “Tanrı Tasavvuru içindeki insan prototipi”ne erişim, geleneğin kısaca Hayat Vaadi olarak tanıttığı Hayat İlke’nin üçüncü katmanda açılımıdır. Söz konusu açılım, hedeflenmiş açılım olarak, Alem Annesi’nin organları (kozmik sistemler) tarafından Dünya İnsanlığına vaad edilmiştir. (Sirius Misyonu)

 Alem Annesi ya da Dişil Güç Yaratılış ve Varoluş’un büyük mimarı, Hayat Vaadi’nin sahibidir.. O’nun gücü, içindeki Yüce Ülkü’ye sadakatten kaynaklanır.


(*) Budist gelenekte, Târa.

(**) Ruh Enerjisi(Soul), dokusal yapıyı canlandıran ona soluk bahşeden işleviyle yaratılışın bu aşamasında açığa çıkıyor ve maddesel yaratılışın dağılmadan, bütün halinde tutulmasını sağlıyor.. Diri Yaşam’ı bağışlayan da gene O’dur.

 

Ankara, 08.12.2008