Alem Annesi 2

 

26000 yıllık Güneş Döngüsü sonunda devşirilen kozmik tohumun patlamasıyla açığa çıkan güce Mu uygarlığı 'Tanrı 13' demekteydi.

13.cü Burç olgusu da büyük olasılıkla  Mu Kültürüne dayanmakta; gerçekten de söz konusu burç, Akrep Burcu’nun yakınında Ophiucus-Serpens (Yılancı) Takım Yıldızı olmakla beraber, Astroloji’de, 13. Burç tanımlamasıyla öne çıkarılmadığı görülür. (Emerson, DeAnna, Mars/Earth Enigma, p.274, Galde Press, USA, 1996).

Yıldız  Sistemlerini betimliyen Eski Mısır resimlerinde13. Burç, Yılan üzerindeki kadın figürüyle öne çıkar; kimi betimlemelerde sağaltıcı figürün erkek olduğu da görülür.

Başlangıçın sonu yuttuğu kozmik geçiş pozisyonunda, döngüyü damıtma işlevinin Yılancı Takım Yıldızıyla bağlantılı olması büyük bir olasılıktır. Yüce Söz'ün okunmasıyla eşzamanlı olarak açığa çıkan işlevsiz figürlerin yakılıp-yutulması Alem Annesi’nin bu çok önemli Sağaltım Organı tarafından yerine getiriliyor olabilir.. Devre sonlarında artan çürümenin bilinçler üzerindeki yıkıcı etkisini önlemek, varlık ülküsünden sapmışlığı doğrultarak, orijine hizalamak da yine aynı sistemin misyonu içinde düşünülmektedir. Varlıkları, varoluş amaçlarının doruğuna çıkarmayı vaad eden kurtarıcı Mesih- İsa bilinci, belki de bu nedenle, İsa Peygamber’i Yılancı Takım Yıldız’ıyla ilişkilendiren kimi görüşlere yol açmıştır. (Robin Collyns; Laser Beams from Star Cities?; page 106, Chapter 16 – The Origin of Christ; Sphere Books, London 1977).

Devre sonu aynı zamanda, yeni bir döngünün başlangıcı ve yeni bir doğum’dur. Genesis, Yüce Söz’ün ete kemiğe bürünerek kendini yepyeni varoluş koşullarında uygulama - onaylama serüvenine girişmesine olanak sağlıyan uygun ortamın (yatak) yaratılmasıdır. Bu tarifin içine yaratılmış tüm canlılık alemleri girer.  

   

Ankara, 08.12.2008