Neriman Hürbaş’ın Çizimi / Ekim 2000

 Alem Annesi 10

 

İçsel bir görü

 Sanatçı’nın derin içgörüsünden yansıyan bu eskiz, Alem Annesi’nin yalın bir anlatımıdır. Üç Katlı Evren Açılımı, Düalite Yasası, Bütünlük Bilgisi, ya da eski uygarlıkların düşünce biçimiyle “İkiz Tanrıçalar” kavramı olağanüstü bir netlikte betimlenmiş.

  Çizimde, Alem Annesi’nin gözkapaklarının inik olduğu görülüyor. Pek çok benzerinde olduğu gibi buradaki “inik gözkapakları” espirisi de Dişil Güç'ün, yarattığı varlık alemleri ile göz teması kurmadığını düşündürmekte. Büyük bir olasılıkla Kozmik Işık’ın yansıma yasalarıyla ilgili olabilecek bu konum, Üstün ve Tümel Olan İrade karşısında bireysel-parça iradenin eriyip yok olmadan varlık ifadesi gösterebilmesine olanak tanımaktadır.

Alem Annesi'nin hareketiyle evren, yıldızlar ve dünyalar oluşur. Her yeni yaratılış döneminde nitelik ve güç bileşenleri değişen evrensel enerjiler, varlık alemlerine dağıtımı gerçekleşirken, başta insan olmak üzere tüm canlı türlerinde DNA kotlarını besliyerek yepyeni ziynetlerle bezenen arketipsel zenginlikleri de açığa çıkarır.

 Çizimde Dişil İlke, “fidanlarına" yeni arketipleri müjdelerken aynı zamanda da “Siz benim açan çiçeklerimsiniz” diyor sanki!

"Bakır renkli gökyüzünün altında, balözü okyanusun ortasında, küçük, uzaktan altın gibi parlayan, yanına yaklaşıldığında -kim yaklaşabilmiş ki- kıyılarının altından, kumsallarının altın ve elmas tozuyla karışık olduğu görülen bir ada vardır. Bu yuvarlak şekilli adanın adı Mani-dvipa'dır, bizim anlıyabileceğimiz şekilde söylenişi ise Mücevher Adası. Kokulu çiçekler ve ağaçlarla kaplı adanın ortasında, bütün dilekleri, ama bütün dilekleri gerçekleştiren, değerli taşlardan, akik, yakut, zümrüt, safirden duvarlı bir saray vardır. Bu sarayın içinde, yine mücevherlerle bezenmiş bir tahtta, Her Şeyin Ana'sı oturur. Evrenin bizim için anlaşılır dünyasını, ilk damlasıyla varetmiştir, üç dünya küresini, yeryüzünü ve aralarındaki alanları...." (*)

Mani-dvipa, Samanyolu Okyanusu'nun derinliklerindedir.

  

(*) Atlas Şubat 2009, Gecename.

 

Hülya Akdoğan

19.02.2009