MORE ABOUT (ÖK.ÜL : ÖT.ÜĞH.GİN) ALIAS (PHOENIX)   

Doğan Türker’in
15 Nisan 1997 günü
AKM - Antalya Kültür Merkezi’nde verdiği saydam sunumlu söyleşi için tasarladığı duyuru..

     

Announcement for
Doğan Türker’s  conference & slide presentation at AKM - Antalya Center of Culture
on April 15, 1997.

TÜRKÇE             

K(Ö/Ü)L : T.İ.G.N

 ENGLISH

 

         

Ateş kuşu Feniks’in kökeni için son derece ış.okh.ng (şoklayıcı) amma tartışmasız somut olan kanıt, çok eski çağların belirsiz masallarında değil, apaçık bir biçimde yeryüzündeki en olağanüstü konumda ve en eski ortak dilde bulunur. Köl / Kül Tigin’in ( Prens Kalkul.(ogh).us’un) başındaki yüksek şapka üzerine tıklayıp, oradan ne çıkacağını görünüz.

         

The highly shocking but indisputably physical evidence for the origin of  Phoenix is found not in the ambiguous tales of antiquity, but manifestly in the most portentous location and the oldest common language on Earth. Click on the high hat Köl / Kül Tigin (Prince Calcul.(oğh).us) is wearing and see what comes out of it.

 

 

 

SEÇME YAZILAR / ARTICLES