Doğan Türker’in
eski or.okh-khu.ng (Orkhun) yazısı ile yaptığı tasarım.
MS Windows ’98 fotografı üstünde
GIF Animator®


 

ENGLISH

   

Solda, İngilizce’ye çevrildiğinde “oval ok” ya da “balık”, dahası kâhinlerin  kristal küresi gibi bir “cam top” anlamında ob.al.okh-(kh)u sözcüğü var.

Bu sözcük or.okh-khu.ng (Orkhun) damgalarıyla yazıldığında, kullanılan imlerin b, l, okh hece ünsüzleri ile tekil o ve a ünlüleri olmasına karşın, sözü edilen canlının şaşılacak ölçüde biçemlenmiş bir görüntüsü ortaya çıkıverir.

Bu ya am.oğh.uz : (ış).ng bir özelliktir ya da her nedense genelde pek önemsenmeyen Türkçemizin görsel bakımdan betimleyici doğası konusunda daha fazla araştırma yapılmasını gerektiren salt biyogenetik bir ögedir, çünkü onun yalınlıkla ahşap, metal ya da lastik gibi bir damgayı tanımlayan “belirgin konuşma imlerini okuma ve okuma imlerini konuşma terimleri” anlamlarını içeren öt.(ür).im : oğh-ğhu ~ tamğha sözcüğünün imleri içinde yer alan bu tür çizimsel etkileşimler ve oluşumlar için birçok başka örnek bulunmaktadır.

 

p Başka türevler için yukarıda salınan balık sürüsü üzerine tıklayınız.