dünya kadınlar günü

 

Ana Tanrça yontusu. Hacılar, İÖ. 5500. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, TR; Resim: Akurgal, Ekrem; Anadolu Kültür Tarihi, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 67, Ankara, Temmuz 2000, s. 7.

ENGLISH

 

EROTİK BETİMLEME Mİ?
 

“Çatal Höyük’teki yontu, kadınlar ile leoparların yanyana getirilmesi aracılığıyla Ana ile evcilleşmemiş dünya arasındaki bağları betimlemektedir. Doğum yapan anne burada kedigil yavruları ya bağrına basmış, ya onların yanında ya da üstünde oturur durumdadır. Üretken Neolitik sanat, yüzü olmayan şiş göbekli ve iri memeli insan bedenlerinin açılmış bacakları arasındaki dişilik organından çıkan hayvan başlarından oluşan erotik görüntüleri içermektedir.

“Hodder’e göre, Çatal Höyük’teki resim ve yontular Tuna Nehri’ne bakan sarp kayalığın üzerinde kurulu Lepenski Vir’in Demir Kapı tapınağındakiler ile dolaysız benzerlikler taşır. Karbon 14 tarihleme yöntemi Asya ve Avrupa’da bu yerleşimlerin eş zamanlı olduğunu gösterir. Aynı sembolizm Karadeniz taşkınından önceki bin yıllarda Filistin’den Avrupa’ya dek her yerde bulunmaktadır.”


–
Ryan, William & Walter Pitman, Noah’s Flood, Touchstone, N.Y., 1998, p. 183.

 

amay ana

Dünya Kadınlar Günü

Woyengi (the Mother)

gök : bitik