ATTACKING TACTICS SEE ENTRY IN DICTIONARY SEE ENTRY IN DICTIONARYtaka tuka işing

ENGLISH

 

 

◄“Min : at.eri > military”, “yay.ng : uç.eri > yeñiçeri” sözcüklerinin öt.(er).im : (eb).il.iğh-ğhi (etimolojisi) için ve saldırı taktikleri konusunda el imleri üzerine tıklayınız.

 

“Askerlik; dikkat; saldırı; taktik” gibi Gök*köG Bitşik : Türkçe kökenli bazı temel askerlik öt.er : im (terim)’leri ve kavramları ile, başlangıçta bir buğday başağı ile simgelenen onbaşı - çavuş kol nişanları gibi sıralama imlerine ilişkin çözümler.

“11. yüzyıldaki Selçuklu fetihleri ​​sonrası Türk yaşam biçimlerinin oldukça çarpıcı yükselişinden bile daha önceleri Orta Asya etkileri Kuzey Afrika ve İspanya dışındaki tüm bölgelerde baskın duruma gelebilmiş olmalıydı. Ancak bu Orta Asya biçemleri bozkırların sözüm ona geri kalmış göçebe kültürünü yansıtmıyordu. Tersine, hem Orta Asyanın dağlıklarındaki yerleşik topluluklardan hem de konar göçer metal işçilerinden kaynaklanan ileri metalürjik tekniklerin bir birleşimini, ayrıca bu bölgelerde geliştirilmiş öncü taktik kavramları da yansıtmaktaydı.” - Nicolle, David; The Armies of Islam / 7th-11th Centuries; Osprey Publishing Ltd, London, 1982,
p. 8.